Helse, sosial og omsorg

Kontakt oss - Helse- og velferdsavdelingen
Tittel Navn Mobil Telefon
Helse- og velferdsleder Anne-Brit Greff 48244703 75091555
Sekretær Anne-Grethe Fløtte 75091550
Saksbeh. Sissel Reløy 75091560
Barnevernleder Sigrunn Olsen 41922871 75091559
Barnevernkons. Marianne Storheil 95177530 75091551
Barnevernkons. Malin Nordås 90849701 75091548
Sosialkurator Aud Anita Grønning 75091552
Ergoterapeut Eva Evensen 41691041 75091656
Psyk.helsearb. Marthe Iren Nøst 47710390 75091658

 

Kontakt oss-Omsorgskretser
Omsorgskrets Navn Telefon
Indre Aldersund omsorgssenter 75091664
Indre Konsvik omsorgssenter 75091684
Midtre Lurøy omsorgssenter 75091692
Ytre Sleneset omsorgssenter 75091680
Ytre Lovund omsorgssenter 75091688