Helse, sosial og omsorg

Kontakt oss - Helse- og velferdsavdelingen
Tittel Navn Mobil Telefon
Kommunalsjef helse, sosial og omsorg Anne-Brit Greff 48244703
Merkantil Henning Hammer Letnes 75091550
Saksbehandler Camilla Castellan 75091560
Demenskoordinator Lisa Mathisen 46822065
Flyktningekonsulent Ivaylo Trifonov 90052145
Leder enhet Barne og familie Berit Harsvik Hauknes 41277196 75091559
Barnevernkons. Marianne Storheil 95177530 75091551
Barnevernkons. Karina Solvang 95075315
Psyk.helsearb. Wenche Rydningen 91631885 75091556
Psyk. helsearbeider Janne Bårdsen 94030629
Ergoterapeut Eva Evensen 41691041 75091656
Hjelpemiddeltekniker Frode Øwre 91639808
Psykolog Astrid Eiterå 90831980 75091547
Helsesykepleier Hanne Teigen 91695721 75091652
Helsesykepleier Julie Bratland 48037622
Saksbeh. tildelingskontor Frida Brandt Bikset 95926494 75091545
Saksbeh. tildelingskontor Benedicte Villmo 91822393 75091546
Fysioterapeut Erlend Henriksen 99345614

 

Kontakt oss-Omsorgskretser
Omsorgskrets Navn Telefon
Indre Aldersund omsorgssenter 75091664
Indre Konsvik omsorgssenter 75091684
Midtre Lurøy omsorgssenter 75091692
Ytre Sleneset omsorgssenter 75091680
Ytre Lovund omsorgssenter 75091688

Tilbakemelding