Helse, sosial og omsorg

Kontakt oss - Helse- og velferdsavdelingen
Tittel Navn Mobil Telefon
Kst. helse- og sosialsjef Anne-Brit Greff 48244703 75091555
Sekretær Anne-Grethe Fløtten 75091550
Saksbeh.
Saksbeh.
Barnevernleder Sigrunn Olsen 41922871 75091559
Barnevernkons. Marianne Storheil 95177530 75091551
Barnevernkons. Mille Marie Elvebø 75091556
Sosialkurator Aud Anita Grønning 75091552
Ergoterapeut Eva Evensen 41691041 75091656
Psyk.helsearb. Vakant

 

Kontakt oss-Omsorgskretser
Omsorgskrets Navn Telefon
Indre Aldersund omsorgssenter 75091664
Indre Konsvik omsorgssenter 75091684
Midtre Lurøy omsorgssenter 75091692
Ytre Sleneset omsorgssenter 75091680
Ytre Lovund omsorgssenter 75091688