Helse, sosial og omsorg

Kontakt oss - Helse- og velferdsavdelingen
Tittel Navn Mobil Telefon
Helse- og sosialsjef Anne-Brit Greff 48244703 75091555
Sekretær 75091550
Saksbeh. 95926494 75091545
Saksbeh. Tonje Østrem 91822393 75091546
Barnevernkons. Marianne Storheil 95177530 75091551
Barnevernkons. Sandra Gaundal 90564833 75091556
Ergoterapeut Eva Evensen 41691041 75091656
Psyk.helsearb.
Psykolog Astrid Eiterå 90831980 75091547
Kreftsykepleier Susanne Kibsgaard 95230376

 

Kontakt oss-Omsorgskretser
Omsorgskrets Navn Telefon
Indre Aldersund omsorgssenter 75091664
Indre Konsvik omsorgssenter 75091684
Midtre Lurøy omsorgssenter 75091692
Ytre Sleneset omsorgssenter 75091680
Ytre Lovund omsorgssenter 75091688