Oppvekst

Kontakt oss-Oppvekstetaten
Tittel Navn Telefon E-post
Kommunalsjef oppvekst og kultur Janne Sommerseth 47666566 janne.sommerseth@luroy.kommune.no
Barne- ungdom og kulturkoordinator Mariann Stensland 75091542 mariann.stensland@luroy.kommune.no
Voksenoppl. Kristine Lund Klippenvåg 75091542 kristine.klippenvag@luroy.kommune.no
Rådgiver Kjell Gunnar Mortensen 95743295 kjellgunnar.mortensen@luroy.kommune.no
Kulturskole Ruben Eriksen ruberi@oppvekst.luroy.no
Bibliotek Ola Martinsen 75091543 bibliotek@luroy.kommune.no
Kontakt oss-Oppvekstsenter/skole/barnehage
Oppvekstsenter/skole/ barnehage Telefon E-post
Aldersund oppvekstsenter 75091620 aldersund.oppvekst@luroy.kommune.no
- barnehage 75091628
Konsvik oppvekstsenter 75091880 konsvik.oppvekst@luroy.kommune.no
- barnehage 75091888
Kvarøy oppvekstsenter 75091860 kvaroy.oppvekst@luroy.kommune.no
- barnehage 75091868
Lovund skole 75091630 lov.skole.adm@luroy.kommune.no
Lovund barnehage 75091648 lov.barnehage@luroy.kommune.no
Onøy/Lurøy oppvekstsenter 75091870 onlu.oppvekst@luroy.kommune.no
- barnehage 75091878
Sleneset oppvekstsenter 75091890 sleneset.oppvekst@luroy.kommune.no
- barnehage 75091898

Tilbakemelding