4. april 2018 ble det avholdt kurs der de som hadde meldt seg som aktivitetsvenner samt eldrerådet deltok. 

En aktivitetsvenn er en frivillig, som gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Målet er å bidra til at personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.

I Lurøy ser vi viktigheten av å forebygge og bidra til økt aktivitet, og vil derfor også gi tilbudet til personer som ikke har diagnosen demens.

Aktivitetsvenn er et tilbud for personer med demens. En aktivitetsvenn er en frivillig, som gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Med en aktivitetsvenn kan demenssyke få mulighet til å fortsette sine vanlige aktiviteter. Målet er å bidra til at personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.

I Lurøy ser vi viktigheten av å forebygge og bidra til økt aktivitet, og vil derfor også gi tilbudet til personer som ikke har diagnosen demens.