Kurs for aktivitetsvenner avholdt

4. april 2018 ble det avholdt kurs der de som hadde meldt seg som aktivitetsvenner samt eldrerådet deltok. 

En aktivitetsvenn er en frivillig, som gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Målet er å bidra til at personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.

I Lurøy ser vi viktigheten av å forebygge og bidra til økt aktivitet, og vil derfor også gi tilbudet til personer som ikke har diagnosen demens.

Prosjektet Aktivitetsvenn er et resultat av TV-aksjonen 2013 som da gikk til Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid for demente. Lurøy kommune kom med i desember 2017 og har i løpet av dette årets første måneder, planlagt oppstart og hatt informasjonsmøter rundt om i kommunen. Flere meldte seg da som frivillige og det var disse som møtte til kurs.

På kurset ble det vektlagt informasjon som har praktisk nytte for aktivitetsvennene.

Kommunens arbeidsgruppe; Kay Elena Pedersen, Gunilla Wikstrøm og Karin Sund Olufsen foreleste om temaer som:

  • Nasjonalforeningen for folkehelsen
  • Aktivitetsvenn og frivillighet
  • Rollen som frivillig
  • Demens
  • Kommunikasjon og samhandling

Deltakerne på kurset fikk se flere filmer og diskuterte forskjellige oppgaver som en del av opplæringen.

Arbeidsgruppa takker alle som deltok og stafettpinnen gis nå over til avdelingslederne i kretsene for å finne personer kursdeltakerne kan være aktivitetsvenner for.

Det satses på et nytt kurs i løpet av høsten 2018 dersom det er flere som vil bli aktivitetsvenn.

Lurer du på hva dette er, kan du se noen av disse filmene:

Øyvind og Kjell (5.49 min) Film fra TV-aksjonen om aktivitetsvennene Øyvind og Kjell, laget av NRK. 

Ett minutts snillhet, dobbel glede - Frivillig.no (0,59 min) Om et aktivitetsvennpar laget i forbindelsen med kampanjen Ett minutts snillhet, Frivillig.no. 

Aktivitetsvenn for personer med demens (0,30 min) Informasjonsfilm for Aktivitetsvenn, som handler om Kjetil og Cecilie som blant annet går på kino, Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Eller sjekke: 

https://nasjonalforeningen.no/tilbud/aktivitetsvenn-for-personer-med-demens/

Du kan også ta kontakt med noen i arbeidsgruppa. Bare ring kommunen (75091500) så settes du over eller får telefonnummeret til en av oss.