Vil DU bli Aktivitetsvenn?

Aktivitetsvenn er et tilbud for personer med demens. En aktivitetsvenn er en frivillig, som gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Med en aktivitetsvenn kan demenssyke få mulighet til å fortsette sine vanlige aktiviteter. Målet er å bidra til at personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.

I Lurøy ser vi viktigheten av å forebygge og bidra til økt aktivitet, og vil derfor også gi tilbudet til personer som ikke har diagnosen demens.

Hva betyr aktivitetsvenn for den enkelte?

Her kan du se en film, som er et eksempel på hva aktivitetsvenn kan være. Øyvind ønsket ikke å sitte hjemme som en «ubrukt pensjonist», og engasjerte seg derfor som aktivitetsvenn for Kjell. Øyvind var veldig opptatt av at de begge skulle være aktivitetsvenner for hverandre. Filmen viser tydelig den doble gleden prosjektet Aktivitetsvenn gir. 

Se filmen om Øyvind og Kjell her.

I mars har det vært arrangert informasjonsmøter:

  • 06.03.18 kl 12.00-14.00 på Møteplassen, Lovund
  • 07.03.18 kl 11.00-13.00 på Aldersund motell og camping, Lurøy innland
  • 12.03.18 kl 11.00-13.00 på Kroa, Sleneset
  • 16.03.18 kl 11.00-13.00 på rådhuset, Onøy/Lurøy

Takk til de som møtte opp på disse møtene og meldte seg som aktivitetsvenn! 

Det er veldig flott om vi får med flere, så vil DU bli aktivitetsvenn kan du melde deg inn her.

Trenger du hjelp til å registrere deg, kan du ta kontakt med Karin Sund Olufsen på tlf 75091504.

Avhengig av hvor mange som melder seg og hvor, vil vi så kunne tilby ordningen til aktuelle brukere. 

4. april kl 10.00- 15.30 vil det bli avholdt kurs for innmeldte aktivitetsvenner.

Om du ikke vil melde deg, men vite hva aktivitetsvenn er - møt opp på kurset på Rådhuset. Kurset er gratis og med enkel servering. Si gjerne fra på forhånd om du kommer (tlf 75091500) så vi har kursmateriell klart til deg.

Etter det vil aktivitetsvenn og bruker kobles.

Å ha en aktivitetsvenn

handler om å gjøre dagligdagse aktiviteter sammen med en frivillig, som å gå tur, gjøre hagearbeid, delta i koret de alltid har sunget i, gå på kino eller konserter. Personen med demens og den frivillige kobles på bakgrunn av felles interesser.

Aktivitetsvenner får følgende opplæring:

  • Informasjon om Aktivitetsvenntilbudet
  • Innføring i ulike demenssykdommer
  • Kommunikasjon og samhandling med personer med demens
  • Rollen som frivillig aktivitetsvenn

Aktivitetsvennene må underskrive taushetsløfte. De frivillige aktivitetsvennene skal ikke settes til oppgaver som erstatter hjemmetjenestens ansvar for pleie og omsorg, behovet for en verge, eller pårørendes rolle. Derimot er den frivilliges innsats et tilbud om samvær i aktiviteter og sosial kontakt.

Prosjektet Aktivitetsvenn er et resultat av TV-aksjonen 2013 som da gikk til Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid for demente.

Arbeidsgruppa for Aktivitetsvenn i Lurøy kommune består av: Gunilla Wikstrøm, Kay Elena Pedersen og Karin Sund Olufsen.