Folkehelseuka 2017 arrangeres i uke 38 (18. - 24. september)

Det gjennomføres mye godt folkehelsearbeid i Lurøy. Barnehager, skoler, omsorgsenhetene og frivillig sektor er viktige bidragsytere i dette arbeidet. Folkehelseuka er en ekstra markering av dette arbeidet og en viktig anledning til å synliggjøre de tilbud som eksisterer i kommunen. Samtidig oppfordres det til å benytte denne uka til å sette fokus på samarbeid mellom ulike etater og mellom det offentlige og frivilligheten. Sammen kan vi skape enda bedre folkehelse!

Alle initiativ som setter fysisk aktivitet, sosialt samvær, friluftsopplevelser og/eller sunt kosthold på agendaen, medvirker til økt folkehelse. Lavterskeltilbud som alle, uavhengig av funksjonsnedsettelse/allmenntilstand, kan delta på har en spesielt viktig funksjon for den lokale folkehelsa.

I sammenlikningen av samfunnsgrupper finner man systematiske forskjeller i helse. Det er i Norge, i større grad enn mange andre Europeiske land, en klar tendens til sosiale helseforskjeller.

Et bevist forholdt til prissetting av deltakelse på arrangementer og/eller aktiviteter, kan bidra til å motvirke sosiale helseforskjeller, slik at ikke enkeltpersoner eller grupper ekskluderes fra deltakelse av økonomiske årsaker. Dette er spesielt viktig med hensyn til aktiviteter rettet mot barn og unge!

Lave priser på tilbud til barn og unge, er en veletablert praksis med lang tradisjon hos lag og foreninger i Lurøy. Hvilket forsterker den inkluderende og folkehelsefremmende profilen til frivilligheten i vår kommune. 

Lag og foreninger, oppvekst, HSO og andre som markerer uka oppfordres til å sende inn aktivitetsprogram til postmottak@luroy.kommune.no slik at vi får annonsert det.

 

Tips til aktiviteter

Logoer, programmaler, plakater