Folkehelseinformasjon

Arbeidet med forbedring av folkehelsen er viktig. Kunnskap om hvilke faktorer som påvirker folkehelsen  positivt og negativt er en grunnforutsetning for å kunne velge mer av det som fremmer helse og mindre av det som motvirker helse i hverdagen. Det forskes mye på dette og publiseres stadig ny og nyttig informasjon. På denne siden vil det bli lansert informasjon, fra pålitelige kilder, som publikum og ansatte kan benytte for egen del eller i møte med brukere av kommunale tjenester.

Nyttig info:

Helsedirektoratets kostråd

Anbefalinger for fysisk aktivitet

Mestring og muligheter

 

Nyttige nettsteder:

Helse Norge

Helsedirektoratet

Ung.no

Artikkelliste

Tilbakemelding