Frivillighetsmidler

hand i hand - Klikk for stort bildeFrivillige lag og foreninger i Lurøy som yter assistanse eller driver lavterskeltilbud på frivillig, ulønnet basis, for dine medmennesker og sambygdinger, kan søke om tilskudd til frivillighetsarbeidet, «frivillighetsmidler».        

                                    

Tilskuddsbeløp kr. 80 000/årlig
Søknadsfrist vår: 15. februar

Søknadsfrist høst: (dersom gjenstående midler fra vårtildeling)

15. november
Søknad sendes Postmottak@luroy.kommune.no

 

Kriterier for tilskudd:

 • Aktivitet og/eller møteplass for alle aldersgrupper
 • Rekruttering av frivillige til meningsfylte, samfunnsnyttige aktiviteter
 • Formidling av frivillig hjelp til de som ønsker og trenger det
 • Supplement til offentlige tjenester
 • Tjenesten er gratis for tjenestemottaker (selv om denne må påregne å betale eventuelle utlegg den frivillige har i forbindelse med oppdraget). 

   

Når tjenester/aktiviteter grenser nært opp mot kommunens lovbestemte tjenester, forutsettes god dialog med den ansvarlige for de kommunale tjenestene.

 

Utlysning og behandling av søknader:

Ordningen utlyses på kommunens digitale plattformer og via oppslag i kretsene. TRS tildeler midler etter administrasjonens samlede vurdering og innstilling. Lokalutvalgene kan selv ta initiativ til slik drift og stille som søker.

 • Ved fordeling skal TRS vurdere helhetlig effekt for befolkningen i kommunen
 • Effekt for innbyggere i flere kretser eller hele kommunen prioriteres
 • Effekt for vanskeligstilte grupper prioriteres
 • Ordningen opphører dersom det det fattes vedtak om opprettelse av frivillighetssentral i kommunen

 

Rapportering:

Ved tildeling av tilskudd forplikter mottaker å rapportere innen frist: hvordan midlene er brukt, hvor ofte tiltak har blitt gjennomført og hvor mange som har deltatt. Manglende gjennomføring/rapportering kan medføre krav om tilbakebetaling.

Skjema for søknad om frivillighetsmidler (DOCX, 20 kB)

Søknad sendes: postmottak@luroy.kommune.no

Se også kommunestyrets sak 25/17: