Kultur i Lurøy

Det er et spennende og variert kulturliv i Lurøy, drevet frem av våre mange lag og foreninger. Av og for innbyggere og besøkende i alle aldre. Det er et viktig arbeid som gjøres ute i kretsene, for bolyst, tilhørighet, folkehelse og rekruttering av nye innbyggere. I en kretsvis inndelt kommune med mye hav og land imellom, er de lokale tiltakene som skaper aktivitet i nærmiljøet avgjørende for innbyggernes trivsel. Mange av lagene og foreningene bidrar med arrangementer til glede også for innbyggere som ikke er aktive medlemmer av lagene.

Av kultur/naturaktiviteter du finner i Lurøy kan nevnes:

Teater, kor, revy, handelsstevne, en rekke kretsvise festarrangementer, skytterlag, helselag, bondekvinnelag, turlag, strikkefestival, treningsgrupper som trener med nettinstruktør, båtforeninger og havnelag, barneidrett, fotball, håndball, vollyball, squash, golf, kajakk, polarsirkeltrimmen.

Lurøy Trænaserien

I tillegg til kretsvise kulturaktører har vi Lurøy-trænaserien i fotball. Idrettslagene i Lurøy og Træna rullerer på å være vertskap for barne- og ungdomslagene fra 5 til 17 år, i de to kommunene. Det er 4 årlige fotballsamlinger, hvor lagene spiller mot hverandre i et "cup-lignende" kampoppsett, uten poengfokus fra arrangør. Idrettslagene kan melde på lag á 3 eller 5 spillere.

 

Kommunal organisering

Lurøy kommune har syv lokalutvalg  som skal ivareta prinsippet om kortest mulig avstand mellom befolkningen og de besluttende organer. Også innenfor kultur er denne rollen viktig.

Her fungerer lokalutvalgene som lokale kulturstyrer og behandler og fremmer kultursaker som vedrører kretsen. Kommunens kulturmidler foreles til de respektive lokalutvalg gjennom en fordelingsnøkkel med et grunntilskudd, samt  en andel som fordeles etter kretsens innbyggertall.

Ordningen er søknadsbasert og lyses ut vår og  høst. Lokalutvalgene behandler søknader fra det lokale kulturlivet i tråd med gjeldende retningslinjer og i henhold til lagets vurdering.

Lokalutvalgene er også kulturkontakter. Et bindeledd mellom innbyggere, frivillige lag og foreninger, administrasjon og politiske utvalg.

Artikkelliste

Tilbakemelding