Hovedbibliotek

Hovedbiblioteket har åpent tirsdager og torsdager mellom kl. 10:00 og 17:00, og er et nøkkelbibliotek. Det vil si at lånere kan henvende seg til biblioteket for å få utdelt en kode som gir deg tilgang til biblioteket også utenfor bibliotekets åpningstid.

Lurøy bibliotek består av hovedbiblioteket på Onøy og 3 filialer; Sleneset-, Lovund- og Kvarøy bibliotekfilial.

Skjærgårdsbiblioteket

Består av bibliotekene i kommunene  Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Dønna, Lurøy, Træna, Nesna og Rødøy.

Nesna og Rødøy bibliotek(kommuner) er nye i samarbeidet. For bibliotekets brukere er det udelt positivt, da de vil møte samme profil uansett hvilket bibliotek de benytter.

Våre overordnede målsettinger for Ytre Helgeland Bibliotek er: 

  • Ytre Helgeland Bibliotek skal være et moderne brukerorientert bibliotek, som skal være i stand til å møte dagens og fremtidens utfordringer
  • Ytre Helgeland Bibliotek har som mål at bibliotekene skal yte en kvalitetssikret service til alle regionens innbyggere
  • Ytre Helgeland Bibliotek skal jobbe fremtidsrettet i forhold til tilgjengelighet, teknologi, lokaler, mediesamlinger og kompetanse
  • Ytre Helgeland Bibliotek skal styrke det regionale samarbeidet, og være en modell for samarbeid og fremtidsrettet satsing overfor andre sammenlignbare bibliotek

Vi jobber ut fra:

Kontakt

Kartpunkt

Relaterte ressurser