Låneregler for Skjærgårdsbiblioteket

Lånerett

Alle kan låne bøker og andre medier gratis. Brudd på bibliotekets lånereglement kan føre til tap av låneretten.  

Lånekort

Det kreves legitimasjon ved utstedelse av lånekort. Barn under 15 år må ha underskrift av
foresatte
Institusjoner registreres på institusjonens navn samt en ansvarsperson
Bare personer over 15 år kan registrere e-post adresse

Lånekort eller legitimasjon skal tas med ved lån.  

Låneren må umiddelbart melde fra til biblioteket ved
Adresseforandring
Endring/opphør av e-post adresse eller telefonnummer.
Tap av lånekort  
Nytt kort skrives ut i henhold til gjeldende gebyrsatser.  

Lånetid

Normal lånetid er 4 uker. Unntak: språkkurs: 2 måneder, video/DVD: 1 uke
I spesielle tilfeller kan utvidet lånetid avtales
Et lån kan fornyes inntil 3 ganger dersom materialet ikke er reservert for andre
Unntak: språkkurs kan ikke fornyes
Ved utsending av purrebrev påløper purregebyr etter vedtatte satser

Ansvar

Lånekortet er personlig, og låneren er ansvarlig for alt som lånes på hennes/hans kort. Tapt eller skadet materiale må erstattes. Erstatningsgebyr innkreves etter vedtatte satser
Spesielt verdifullt materiale erstattes etter skjønn.  

Biblioteket er ikke ansvarlig for skader på avspillingsutstyr.  

Reservering

Utlånt materiale kan reserveres.  

Lån fra andre bibliotek
Bøker eller andre typer medier som biblioteket ikke eier, kan som regel lånes fra andre bibliotek. Eierbiblioteket fastsetter lånetid, bruk og muligheter for fornyelse.  

Særlige regler

Film lånt ved biblioteket er til privat bruk. Aldersgrense for lån følger filmens anbefaling.

Gebyrer for Skjærgårdsbiblioteket
Nytt lånekort kr. 25.-
1. purring    kr. 20.-
2. purring    kr. 40.-

Størrelse på erstatningskrav 

Type medie

  1. Sats erstatning

Faglitteratur

Kr. 500,-

Skjønnlitteratur  

Kr. 400,-

Barnebøker

Kr. 250,-

Tegneserier (hefter)

Kr. 100,-

Film   

Kr. 300,-

Mikrofilm

Kr. 500,-

Språkkurs 

Kr. 800,-

Lydbøker, barn

Kr. 400,-

Lydbøker (inkluderer også digibøker)

Kr. 500,-

Lydbøker - enkle CD plater

Kr. 150,-

Tidsskrifter

Kr. 100,-

Musikk CD

Kr. 200,-

Dataspill

Kr. 400,-

Erstatning av spesielt verdifullt materiale fastsettes etter skjønn. 

Vedtatt av TRS i sak 9/10