Timevikar barnehager

Barnehagene i Lurøy trenger flere vikarer som kan bistå oss i vår hverdag, når både sykdom, kurs og permisjoner hindrer de fast ansatte å være på jobb.

Hos oss kan du bli oppringt for minimum 2 timers jobb og inntil hel dag på 7 ½ timer.

Vi søker deg som liker å være sammen med barn, både ute og inne.

Det eneste formelle kravet er at du kan levere en godkjent politiattest for vikarjobb i barnehagen. Dokumentasjon for å tilegne seg en slik attest fås ved å kontakte styrer i barnehagen.

Grunnleggende kunnskaper i norsk vektlegges.

Om du vil være i vår vikarbase, ta kontakt med den enkelte barnehage: