Konsvik barnehage

Konsvik barnehage er en 1-avdelings barnehage med  18 plasser for barn i alderen 1 - 6 år lokalisert i Konsvikosen.

Litt om barnehagen

Vi ligger i Konsvikosen, vegg-i-vegg med Konsvik skole. Vi har flotte områder vi bruker i barnas daglige hverdag. Høsten 2018 tar vi også i bruk tidligere Konsvik legekontor som en base for de største barna. Deler av dagen vil vi ha en gruppen med barn 0-3 år og en med barn 3-5 år.

Fysiske fasiliteter

Barnehagen har egen akebakke og lekeområde rett utenfor primærområdet vårt. Vi har kort vei både ned i fjæra, inn i skogen og litt lengre til fjellet – men likevel innenfor rekkevidden for en formiddagstur. Ved skolen har vi kunstgressbane og svømmehall. Vi har tursti og et berg for både å klatre på og orientere oss i Konsvikosen. Ca 1 ½ km ovenfor Konsvik har vi vår egen skogsplass kalt Tusseleiren.

Visjon

«Det finnes ingen grenser for fremtiden»

Veien dit starter med Magi, Utforskning, Kreativitet og Varme

Mål

Vi skal skape en barnehage der barna får oppleve skaperglede, undring og utforskning. De skal ta vare på seg selv, andre og omgivelsene – gjennom livsmestring, helse, bærekraftig utvikling og barns medvirkning. Dette fremmes gjennom en autorativ voksenstil og fokus på relasjoner.

Barna skal møtes med tillit og respekt og vi skal motarbeide alle former for diskriminering og mobbing.

 

Helsefremmende og trafikksikker barnehage

Konsvik barnehage er i praksis en helsefremmende barnehage. Vi har gode rutiner og systemer som ivaretar nesten alle sider ved det å være en helsefremmende barnehage. Vi ivaretar også vår og barnas helse med å ha fokus på trafikksikkerhet.

Adresse

Konsvik barnehage 

Skolbakken 6

8752 Konsvikosen

Åpningstider

07.15 - 16.15

Kartpunkt

Kart