Skolefritidsordning (SFO)

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid for barn på 1.-4.trinn, og for barn med særskilte behov på 1.-7.trinn. Tilbudet skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi barna forsvarlig tilsyn med gode rutiner, omsorg og trygghet for den enkelte (Opplæringsloven § 13-7).

For nærmere info om ta kontakt med rektor/leder på den skolen barnet går på.