Søknad om barnehageplass

Søknadsfrist er 1. mai for 2020.

 

Søknad om barnehageplass

Hvem kan søke barnehageplass?

Alle foresatte av barn bostedsregistrert i Lurøy kommune.

Foresatte til barn bostedsregistrert i Rødøy kommune kan søke barnehageplass, her gjelder egne regler. Se vedtekter. 

De som har fått tildelt plass, beholder denne til den sies opp. 

Hvordan søker jeg?
 
Søknaden leveres direkte til barnehagen.
 
Hovedopptak for 2020 er satt til 1.mai. Se bort fra søknadsfrist i søknaden.

 

Når kan jeg søke barnehageplass?

Hovedopptak er 1. mai i 2020.

Det kan søkes om barnehageplass utenom hovedopptak. Søknad sendes styrer i den aktuelle barnehage.

Hvem kontakter jeg dersom jeg har spørsmål?
Foreldrebetaling