Søknad om barnehageplass

Informasjonsskriv til foresatte om barnehageplass fra og med hovedopptaket 2021. (PDF, 496 kB)

Søknadsfrist for hovedopptaket er 1.april 2021. 

 

Søknad om barnehageplass

Hvem kan søke barnehageplass?

Alle foresatte av barn bostedsregistrert i Lurøy kommune.

Foresatte til barn bostedsregistrert i Rødøy kommune kan søke barnehageplass, her gjelder egne regler. Se vedtekter. 

De som har fått tildelt plass, beholder denne til den sies opp. 

Hvordan søker jeg?
Du søker barnehageplass i Lurøy kommune via Visma Flyt Barnehage foresattportal her.

 

Når kan jeg søke barnehageplass?

Hovedopptak er 1. april 2021.

Det kan søkes om barnehageplass utenom hovedopptak. Søknad sendes via Visma Flyt Barnehage foresattportal. 

Hvem kontakter jeg dersom jeg har spørsmål?
Foreldrebetaling