Helse- og sosialetaten

Kontakt

Anne-Brit Greff

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Tilbakemelding