Oppvekstetaten

Oppvekstetaten i Lurøy har ansvar for barnehage, skoler, musikkskole og voksenopplæring. 

Tjenesten er organisert i 6 kretser med barnehager, skoler og oppvekstsenter.

Oppvekstetaten ledes av oppvekstsjefen og har i tillegg pedagogisk konsulent og sekretær i staben

Våre tjenester

Kontakt

Janne  Sommerseth

Janne Sommerseth

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00