Oppvekstetaten

Oppvekstetaten i Lurøy ledes av oppvekstsjefen som har ansvar for barnehager, skoler, musikkskole og voksenopplæring. 

Tjenesten er organisert i 6 kretser med barnehage, skole og oppvekstsentre.

Barn i Lurøy sier dette om kommunen sin!

 

Skolelederne i Lurøy om sine skoler og oppvekstsentre:

Kontakt

Janne  Sommerseth

Janne Sommerseth

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Tilbakemelding