Aldersund oppvekstsenter

Kristin Marthinsen Aldersund oppvekstsenter ligger midt i Aldersundet, høyt og luftig, og omgitt av mye natur og lite trafikk. Vi har nye, fine, lekestativ, men også et naturlig uteområde med muligheter for mange ulike aktiviteter. Vi har mye natur, og vi bruker den til lek, turer og undervisning. Vi er godkjent som helsefremmende barnehage og skole.

Barnehagen vår

- er 1 avdelings, med 18 plasser.
Vårt dyktige og trivelige personale har tid og plass til ditt barn.

Fysiske fasiliteter

Barnehagen er tilrettelagt for rullestolbrukere, og har tilgang på gymsal.

Mål

  • I Aldersund barnehage skal barna få muligheten til å utvikle sosiale ferdigheter.
  • Barnehagen legger vekt på psykisk helse og godt psykososialt miljø.

Visjon

Vi ser barnet. Læring og lek hånd i hånd.

 

Skolen vår

- har positive og glade barn og voksne som trives. Vi er en 1-7 skole og elevtallet pleier å ligge rundt 20. Vi har plass til flere!

Fysiske fasiliteter

Gymsal/grendahus

Tilrettelagt for rullestolbrukere.

Mål

  • På Aldersund skole skal elevene få utvikle sine evner og talenter sammen med andre.
  • Skolen skal være et bygdesenter.
  • Både elever, foreldre og lærere har et ansvar for at skolen er inkluderende, engasjerende og utfordrende.

Visjon

”Et sted for alle” Kristin Marthinsen

Kontakt

Adresse

Sandmelan 32

8730 Bratland

Bilde

Kartpunkt

Tilbakemelding