Generelt

Oppveksten i Lurøy skal gi sterke, selvstendige og engasjerte mennesker med hjerte for hjemstedet. For å sikre dette er god faglig kompetanse hos ansatte som jobber med barn og unge viktig. Læringsmiljøet har betydning for barnets læring, helse og trygghet – og målet er å være en lærende organisasjon som fremmer god helse og et godt arbeids, og læringsmiljø. 

Lurøyskolen prioriterer kompetanse for framtiden, begynneropplæring, lesing og klasseledelse. 

Beskrivelse av tjenestetilbud

Lurøy kommune har et desentralisert tjenestetilbud i 6 kretser. I Lovund er det barnehage og skole. I kretsen Konsvik, Aldersund, Onøy/Lurøy, Sleneset og Kvarøy er det oppvekstsenter. Skolefritidstilbudet er organisert i barnehage eller skole.

PPT – Ytre Helgeland yter tjenester for Lurøy kommune.

Hvem kan benytte tjenesten

Alle bosatt i Lurøy kommune kan bruke barnehage, grunnskole og musikkskoletilbudet. Det finnes en egen samarbeidsavtale for barnehage og skoletilbud for bosatte i Rødøy kommune. Ta kontakt med oppvekst@luroy.kommune.no for mer informasjon.

Tilbakemelding