Konsvik oppvekstsenter

Konsvik skole er en kombinert barne- og ungdomsskole. 

Litt om skolen

Konsvik oppvekstsenter har fokus på at elevene skal lykkes i hele læringsløpet. Det jobbes på oppvekstsenteret med at alle barn og unge opplever inkludering, læring og mestring gjennom en solid kompetansegrunnmur. Utviklingen ved Konsvik oppvekstsenter skal være kunnskapsstyrt, og kulturen vekstorientert, hvor både barn, elever og ansatte skal være i kontinuerlig utvikling.

Konsvik oppvekstsenter har fokus på læringsstrategier og vektlegger refleksjon, tenking og nysgjerrighet. Det viktigste er å lære folk å lære i et helhetlig perspektiv gjennom hele læringsløpet: «Gi en mann en fisk, og han vil spise hele dagen. Lær ham å fiske, og han vil alltid kunne spise»

Oppvekstsenteret har skolefrukt og serverer elevlunsj til alle elever. Vi har innført en time gym hver dag, og alle ungdomsskoleelevene går en liten tur hver dag. Barneskolen har uteskole. Elevene kan benytte biljardbord, bordtennisbord og air-hockey i friminuttene. I tillegg er sjakk og andre brettspill tilgjengelig.

Oppvekstsenteret har i 2017 oppnådd status som en helsefremmende skole.

Litt om barnehagen

Vi har 2 avdelingsbarnehage. Solkroken for barn mellom 1-3 år, og Regnbuen for barn mellom 4-6 år. 

Totalt er det 20 barn som har plass hos oss. 

Fysiske fasiliteter

Vi har en flott skole, ny kunstgressbane, svømmebasseng, lekeapparater, turløype og utendørs klatremuligheter. 

Vi har også eget potetland og en egen grønnsakshage.

Mål:

Vi skal skape et oppvekstsenter der barna får oppleve skaperglede, undring og utforskning. De skal ta vare på seg selv, andre og omgivelsene - gjennom livsmestring, helse, bærekraftig utvikling og barns medvirkning. Dette fremmes gjennom en autorativ voksenstil og fokus på relasjoner.

Barna skal møtes med tillit og respekt, og vi skal motarbeide alle former for diskriminering og mobbing. 

Visjon:

Et trygt sted å være, et godt sted å lære.

Kontakt

Adresse

Skolbakken 6

8752 Konsvikosen

Bilde

Kartpunkt

Tilbakemelding