Kvarøy oppvekstsenter

Veronika B. Iversen Kvarøy oppvekstsenter ligger på Indre Kvarøy, ei øy omtrent midt i skipsleia rett sør for Polarsirkelen. Oppvekstsenteret inneholder barnehage, skole, SFO, bibliotek og lokalutvalgskontor, og alt er lokalisert i en bygning. Vi ligger idyllisk plassert ved havet på østsiden av øya med utsikt over skipsleia.Skolen er en kombinert barne- og ungdomsskole med 1. – 10. trinn.

Litt om barnehagen

Barnehagen har nettopp flyttet inn i nye moderne lokaler som er tilpasset dagens krav. Uteområdet er under oppgradering etter at det har vært utstrakt byggeaktivitet. Vi vil også få økt areal for barn og elever ute etter hvert.

Oppvekstsenteret bruker et lett avskjermet  tilrettelagt aktivitetsområde som vi kaller "Indianerskogen". Området brukes av små og store gjennom hele året.

Avdeling/plasser

Barnehagen har en avdeling med 18 plasser. 

Visjon

Oppvekstsentrets visjon er under utarbeidelse.

Årsplan

 

Helsefremmende skole/barnehage

Vi er fortsatt ikke en helsefremmende skole/barnehage da dette ikke er forankret i våre planer. Vi regner med å få dette på plass i løpet av 2017 i våre nye årsplaner.

Kontakt

Adresse

Kvarøy oppvekstsenter

Gårdsveien 10

8743 Indre Kvarøy

Bilde

Kartpunkt

Kart

Tilbakemelding