Lovund skole

Lovund skole - god ballast! 
Lovund skole er en fådelt barne- og ungdomsskole med 85 elever på 1.-10. trinn skoleåret 2020/2021. Elevene er delt inn i 8 klassegrupper. Skolen ligger majestetisk til, tett oppunder Lovund fjellet (625 m.o.h.), med fjellsiden som nærmeste nabo.

 

Skolen har SFO-tilbud etter skoletid.

Lovund skole har vært og er under oppussing og har lyse og fine lokaler hvor pedagogisk innredning skal styrke elevenes fysiske og sosiale læringsmiljø. Klasserommene har aktive tavler, bokkamera og det benyttes iPad, Chromebook og PC i undervisningen alt etter hvilket alderstrinn de tilhører.

Samarbeidslæring
I perioden 2018-2022 er skolen sammen med kommunen og andre samarbeidskommuner med i prosjektet «God opplæring for alle» i regi av Høgskolen i Innlandet og SePU.  Her er det felles målet å sørge for at «Alle elever er inkludert i fellesskapet» og «Alle elever skal få realisert sitt potensiale».

Skolen jobber derfor med å implementere samarbeidslæring på alle trinn inspirert av ulike teoretikere og deriblant Dr. Spencer Kagans Cooperative Learning. Dette gjør vi fordi vi har tro på at læring skjer sosialkonstruktivistisk gjennom språk, aktive elever og samarbeid. Arbeidet bygger på implementering av helhetlig tenkning rundt undervisning og følgende prinsipper:

  • Samtidig interaksjon – alle elever aktive og mest taletid til elevene med læreren som veileder.
  • Positiv gjensidig avhengighet – når andre mestrer og deltar, modelleres og skapes det forventninger om å mestre selv, faglig og sosialt.
  • Individuell ansvarlighet – når elever lærer gjennom samspill, strukturer og i team og par, må de redegjøre for sin egen og andres læring, og dette fremmer utvikling, resonnering og er hjelp til gruppeforsterkende selvregulering.
  • Lik deltakelse – alle elever er inkludert i fellesskapet, med ulike forutsetninger, men sterkere sammen!

 

 

Skolen vår og øysamfunnet Lovund
Øya har et yrende fugleliv og er som en liten by i miniatyr med mulighet for å utfordre seg og å utvikle nye ideer i et samfunn hvor vi får ting til!  Vi ser daglig ørna kretse over hodene våre, og vi har lyden av hubro som bakgrunnsmusikk. Med kort vei til fjæra, utmarka, og Lundeura, er mulighetene gode for å bruke naturen i undervisningen.

I tilknytning til skolen har vi en flott flerbrukshall, som er i bruk nesten hele døgnet. Dette er bygdas storstue til idretts- og kulturarrangement. Det er også her øyas treningssenter og fritidsklubb ligger. Hallen brukes til kroppsøving, idrett for barn og voksne, basarer og andre arrangementer. Våren 2021 flytter biblioteket ut fra skolen og inn i et flunkende nytt bygg i tilknytning til Flerbrukshallen. Like over det nye biblioteket ligger skolens svømmehall, som fylles opp mot slutten av høsten og holdes åpent fram til rundt vinterferien.  Lovund skole er godkjent som helsefremmende skole.

 

Kontakt

Adresse

Sjyveien 35

8764 Lovund

Bilde

Kartpunkt

Kart

Tilbakemelding