Onøy/Lurøy oppvekstsenter

Onøy/Lurøy oppvekstsenter er barnehage med to avdelinger og skole med 1.-10. klasse.

Barnehagen er en 2-avdelings barnehage med 18 plasser fra 3-6 år og 9 plasser fra 1-3 år.
Det er pedagogisk leder og assistenter på hver avdeling.
 
Barnehagen flyttet inni nye, tilpassede lokaler ved siden av skolen høsten 2017.
 
Vi har i samsvar med Lurøy kommunes visjon, nulltoleranse for mobbing, og vektlegger gode relasjoner mellom barn og voksne. Vi har i tillegg et sterkt fokus på friluftsliv og er ute ca 2 timer hver dag. På vår og høst arrangerer vi uteuke hvor vi er ute hele dagen.
 
Visjon
Vi vil skape trygghet og gode opplevelser som gir gode minner i et utviklende barnehagemiljø.
 
Mål
Alle barna skal bli sett og behandlet med respekt. Barna er selvstendige, tenkende mennesker, som er kreative og kunnskapssøkende. Vår holdning er at barn er kompetente mennesker, som kan, ut fra sine forutsetninger.
 
Vi jobber for et godt oppvekstmiljø for våre barn. Vi har barn som er trygge og vi jobber forebyggende mot mobbing.

Vi setter sterkt fokus på aktive barn og ønsker å legge opp læringsmulighetene på en sånn måte at det enkelte barn får brukt sitt læringspotensiale. Vi har nettbrett i barnehagen og småskole, og elektroniske tavler tilknyttet hovedtrinn på skolen. Vi oppdaterer jevnlig dataparken både til barnehage og skole. Vi har laptops for elever fra 4. - 10. trinn. 

Vi har SFO-tilbud før og etter skolestart. 

Helsefremmende oppvekstsenter
Vi har fokus på helsefremmende aktiviteter både i barnehagen og i skolen.
Vi har røykfri skole, og elevene er med i nasjonale program mot røyk og snus.

Fysiske fasiliteter

  • To-avdelings barnehage med opparbeidet uteområde
  • SFO
  • Gymsal/grendahus
  • Svømmebasseng
  • Ballbinger (stor/liten)
  • Uteområde/akebakke
  • Gapahuk i Finnvika

Kontakt

Adresse

Onøyveien 105

8766 Lurøy

Bilde

Kartpunkt

Kart

Tilbakemelding