Sleneset oppvekstsenter

Sleneset oppvekstsenter består av en 1-10 skole og 1-avdelings barnehage beliggende på Sleneset i Lurøy kommune. 

Skolen har ca. 20 elever, og er hovedsakelig delt i småtrinn, mellomtrinn og ungdomstrinn.. Barnehagen er godkjent for 18 plasser.

 

Fysiske fasiliteter

Sleneset oppvekstsenter tilbyr gode fasiliteter for barn og elever.  Barna kan leke i flotte i omgivelser, både på eget uteområde og ellers nærmiljøet.

På skolen finnes det basseng, gymsal, nyoppusset skolekjøkken, sløydsal/formingsrom, og generelt god plass for elevene.

 

I tillegg har oppvekstsenteret stabile, engasjerte og dyktige ansatte, noe som gjør at barna og elevene opplever trygghet og et faglig godt oppvekstmiljø.

Mål/Visjon

Sleneset oppvekstsenter skal utvikle et fellesskap som legger vekt på trygghet, trivsel og kvalitet i opplæringen.

Barnehagens visjon «Der gode opplevelser blir til»

Helsefremmende skole/barnehage

Skolen oppnådde status som helsefremmende våren 2017. Målet er at også barnehagen skal få status som helsefremmende i løpet av 2019.

Adresse

Otervatnet 1

8762 Sleneset

Bilde

Kartpunkt

Kart

Tilbakemelding