Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjonen ledes av Rådmannen med sekretær og saksbehandler/teamleder som merkantil hjelp. I Rådmannens stab forøvrig er regnskapsavdeling, plan- og utviklingsrådgiver/controller, kulturansvarlig samt edb-konsulent.
Rådmannen har det overordnede administrative ansvaret for hele kommunen.

Kontakt

Karl-Anton Swensen

Karl-Anton Swensen

Tlf:
75091500
Mobil:
97158783

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00