Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjonen ledes av kommunedirektøren. I kommunedirektørens stab for øvrig er arkivtjeneste, regnskapsavdeling, HR og Kvalitetsleder, avd for næring og infrastruktur, samt IKT-konsulent.
Kommunedirektøren har det overordnede administrative ansvaret for hele kommunen.

Kontakt

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Relaterte ressurser

Tilbakemelding