Sentraladministrasjon

Sentraladministrasjonen ledes pt. av stedfortredende rådmann. I Rådmannens stab for øvrig er arkivtjeneste, regnskapsavdeling, avd for samfunn og utvikling, avd for næring og infrastruktur, samt IKT-konsulent.
Rådmannen har det overordnede administrative ansvaret for hele kommunen.

Kontakt

Adresse

Rådhuset

Onøyveien 14

8766 Lurøy

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Relaterte ressurser