Jobbe innen Helse- sosial eller omsorg, eller ved Miljøterapitjenesten, i Lurøy kommune?

Teknisk etat

Teknisk etat ledes av teknisk sjef 

Staben ved teknisk etat består i tillegg av leder byggdrift, avdelingsingeniør (oppmåling),, arealplanlegger, landbrukskonsulent og sekretær.

Kontorsted er Tonnes

Vi har vedlikeholdsbaser på hhv Lovund, Sleneset, Onøy og Tonnes

Etaten har ansvar for løpende drift og vedlikehold kommunens bygninger, veier, havner, vannverk, avløpsanlegg.

Etatene saksbehandler blant annet byggesøknader, fradelinger, plansaker, landbrukssaker, tomtesaker, havneforhold og eiendomsskatt.

Våre tjenester

Kontakt

Atle Henriksen

Adresse

Sjyskjærveien 2, 8750 Tonnes

teknisk@luroy.kommune.no

 

 

Åpningstider

Mandag - fredag:

09.00 - 15.00

Kartpunkt

Tilbakemelding