Søknad om næringsstøtte

Lurøy kommune disponerer næringsfond som kan benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetning i Lurøy kommune. 

Søknad om støtte sendes inn elektronisk og behandles av Næringsstyret i fire møter i året. Støtte fra næringsfondet kan gis til investeringer og til utvikling av enkeltbedrifter og til etablerere.

Næringsstyret har tidligere, blant annet, gitt tilskudd til:

  • Nydyrking
  • Kjøp av melkekvote
  • Kjøp av tilleggsareal
Strategisk Næringsplan (PDF, 2 MB) gir føringer i forhold til prioritering, og det er egne vedtekter for Næringsfondet (PDF, 459 kB).

Søknadsportalen som skal benyttes finner du her.

Tilbakemelding