Bygdeutvikling

Hovedmålsettingen med midler til bygdeutvikling er å legge til rette for næringsutvikling som danner grunnlag for langsiktig, lønnsom verdiskaping og desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.

 


Bruk med jord, Skog, husdyr, maskiner og bygninger - Foto: Geir Vatne
 

Hvem kan søke om midler til bygdeutvikling?

Alle som driver landbruksrelatert næringsutvikling.


Hva omfatter ordningene innenfor bygdeutvikling?

Det kan søkes om midler til investeringer i tradisjonelt jord- og hagebruk og til utviklingstiltak/nye næringer. Midlene kan ytes som tilskudd, etablererstipend eller lån.


Hvordan søker du?

Søknad sendes kommunen elektronisk, se hjemmesida til Innovasjon Norge . Kommunen gir uttalelse til søknaden og sender saken videre til Innovasjon Norge eller fylkesmannen. Ta gjerne kontakt med kommunen før du sender inn søknaden.

 


Nyttige lenker:

Artikkelliste

Tilbakemelding