SMIL - Spesielle miljøtiltak i landbruket

Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskuddet skal bidra til dekning av kostnader utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.  Det er kommunen som behandler søknader om SMIL, og prosjektene og tiltakene prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

Søknader om Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) sendes digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

I systemet er det mulig å hente opp veiledning og forklaringer, dersom det trengs. Etter at kommunen har behandlet søknaden vil svaret og vedtaket sendes til foretakets innboks i Altinn – eller til Sikker Digital Post (evt. brev i posten hvis søker ikke har digital postkasse) hvis du søker om tilskudd til drenering som privatperson.

Slik gjør du:

  • Gå til siden landbruksdirektoratet 
  • Velg "skjema", deretter elektronisk
  • Velg "Start tjeneste" 
  • Nå kommer du til Altinn, følg instruksjoner 
  • Velg landbruksforetaket ditt som Aktør, eventuelt deg selv som privatperson dersom du søker om tilskudd til drenering som privatperson
  • Legg inn informasjon om tiltaket og last opp nødvendige vedlegg (kart er eksempelvis obligatorisk).  
  • Søknaden sendes automatisk til kommunen som landbrukseiendommen for tiltaket ligger i

Du kan gi andre rett til å fylle ut søknadsskjemaet for deg. Det ordnes også inne på altinn. Snakk med dem først hvis det er aktuelt.

Har du spørsmål?
Spørsmål om tilskudd til Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal rettes til kommunen.

Mer informasjon om ordningene, bestemmelser om hvem som kan få tilskudd og hvilke tiltak som er berettiget tilskudd, samt om hvilke vilkår som må være oppfylt finner du på Landbruksdirektoratet.  

Her finner du også nyttige tips til utfylling av søknadskjema for SMIL, om hvilke opplysninger og dokumenter det er bra og ha tilgjengelig før du starter å fylle ut søknadskjemaet.

I behandling av søknaden vil tiltaksstrategiene (PDF, 3 MB) for Lurøy og Træna bli vektlagt. 

Veiledningsvideo for søkere ligger på fagsidene hos Landbruksdirektoratet under panelet Hvordan søke?

Fristen for å søke om SMIL midler er 1. mars, hvert år. Dersom det er tilgjengelige midler senere vil ny frist bli lagt ut på kommunens hjemmeside.

Sau på beite - Klikk for stort bilde Geir Vatne

Kontakt

Geir Vatne

Bilde

Tilbakemelding