Tilskudd til tiltak i beiteområder i utmark

Lurøy og Træna kommune har utarbeidet lokale retningslinjer for tiltak i beiteområder i utmark. Disse regulerer tilskudd til tiltak i beiteområder i utmark.

Lag eller foreninger (beitelag, grunneierlag, radiobjellelag) som er registrert i enhetsregisteret og som driver næringsmessig beitedrift kan søke om tilskudd innenfor ordningen.

Det kan søkes tilskudd til planleggings- og tilretteleggingstiltak, og det søkes tilskudd til investeringer knyttet til utmarksbeitene. For planleggings- og tilretteleggingsprosjekter kan det søkes om tilskudd med inntil 70 % av godkjent kostnadsoverslag, mens det for investeringstiltak kan søkes om inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag. Ved innkjøp av elektronisk overvåkingsutstyr kan søkes om tilskudd med inntil 70% av godkjent kostnadsoverslag. 

Ordningen har årlig søknadsfrist den 15 mars. 

 

Les mer om ordningen, og hva det søkes om tilskudd til, i de lokale retningslinjene (PDF, 826 kB)

Artikkelliste

Tilbakemelding