Varsling

Prosedyre for varsling ble vedtatt av kommunestyret 24.06.15 i sak 9/15.

Prosedyre for varsling (PDF, 593 kB) er en del av kommunens kvalitetssikringssystem.

Varsling kan gjøres på flere måter - se prosedyre. 

Rådmann og hovedverneombud (HVO) skal forestå mottak av varsel fra linjen, tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøutvalg, og som skal forestå den formelle saksbehandlingen av varslet.

Tilbakemelding