Arealdelen

Lurøy kommune sin arealdel er delt i 7 kommunedelplaner for de 7 tettstedene i kommunen og arealdelen for restareal. Arealdelen finner du nedenfor.

Arealdelen
Plannavn vedtaksdato lenke til plan i planregister
Arealdelen 20.06.2006 2006001

Du kan også finne arealdelen i kommunens kartportal på www.kommunekart.com

Artikkelliste

Tilbakemelding