Kommunedelplaner

Lurøy kommune sin arealdel er delt i 7 kommunedelplaner for kommunens 7 tettsteder og  "arealdelen" for resteareal. I tillegg har kommunen kommunedelplan Kystplan Lurøy, som gjelder for all sjøareal. 

Nedenfor finner du liste over vedtatte kommunedelplaner

Kommunedelplaner
Kommunedelplaner
Plannavn vedtaksdato lenke til planregister
Kommunedelplan Lovund 14.12.2011 2011001
Kommunedelplan Sleneset 21.03.2012 2011002
Kommunedelplan Onøy/Lurøy 02.04.2014 2013001
Kommunedelplan Tonnes 18.06.2014 2014001
Kommunedelplan Konsvikosen 18.06.2003 2003001
Kommunedelplan Aldersundet 13.12.2000 2001005
Kommunedelplan Stokkvågen 27.06.2018 2017002
Kommunedelplan Kystplan Lurøy 03.04.2019 2016003

Du kan se vedtatte kommunedelplaner på kommunens kartportal www.kommunekart.com

Kontakt