Slik foregår budsjettprosessen

For å kunne fremlegge en gjennomarbeidet økonomiplan og budsjett, følger Lurøy kommune nedenforstående plan.
Datoene er for budsjettprosessen 2023.

 • Juni 22 - Skriv fra ordfører/rådmann til politiske partier, lokalutvalg og kirkeverge om innspill/administrative analyser til budsjettarbeidet. Høringsparter: Politiske parti og lokalutvalg.
 • 26. juni 22 - Frist innspill/administrative analyser.
 • 29. juni 22 - Kommunestyret velger ut administrative analyser for bestilling fra administrasjonen.
 • Medio juli 22 - Rådmannens foreløpige budsjettrundskriv sendes ut. Høringsparter: Politiske parti, lokalutvalg og fagforeninger.
 • 4. september 22 - Frist for eventuelle innspill til budsjettrundskrivet før politisk behandling. Frist for høring fra bla fagforeninger.
 • 21. oktober 22 - Fellesmøte formannskap og ledergruppe med fordeling av budsjettrammer for driften 2023. Vurdering av eventuelle nye innspill til budsjettbehandlingen.
 • 27. og 28. oktober 22 - Arbeidsdugnad mellom politikere og administrasjon vedrørende årsbudsjett og økonomiplan.
 • 25. november 22 - Rådmannens presentasjon (streames) av økonomiplan 2023-2026 og årsbudsjett 2023.
 • 30. november 22 - Formannskapet behandler forslag til budsjett og økonomiplan.
 • 2. desember 22 - Eldreråd og ungdomsråd behandler budsjettforslaget.
 • 14. desember 22 - Kommunestyret vedtar budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026.

Tilbakemelding