Økonomiplan og årsbudsjett - tidligere år

Vedtas av kommunestyret i juni
Årsregnskap og årsberetning - tidligere år
Årsregnskap og årsberetning
Årsregnskap og årsberetning 2018 (.PDF, 3 MB)
Årsregnskap og årsberetning 2017 (.PDF, 3 MB)
Årsregnskap og årsberetning 2016 (.PDF, 3 MB)
Årsregnskap og årsberetning 2015 (.PDF, 3 MB)