Kommunal planstrategi

I henhold til Plan- og bygningsloven §10-1 skal kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en planstrategi. 

Kommunal planstrategi er en vurdering av hvilke nye planer man har behov for i kommunestyreperioden, hvilke planer som skal revideres og hvilke planer som kan videreføres uendret. Vurderingen gjøres ut i fra en kartlegging av hvilke muligheter og utfordringer kommunen har, og hvilken samfunnsutvikling kommunestyret ønsker å legge til rette for.

Kommunestyret vedtok i møte den 20.03.2024, sak 4/24 planstrategi 2024-2028 for Lurøy kommune (PDF, 862 kB). Les saksprotokoll (PDF, 559 kB)

 

Palnstrategi
Periode Planstrategi
2024-2028 Planstrategi
2019-2023 Planstrategi
2017-2019 Planstrategi

Tilbakemelding