Kommunal planstrategi

Kommunal planstrategi er en vurdering av hvilke nye planer man har behov for i kommunestyreperioden, hvilke planer som kan skal revideres og hvilke planer som kan videreføres uendret. Vurderingen gjøres ut i fra en kartlegging av hvilke muligheter og utfordringer kommunen har, og hvilken samfunnsutvikling kommunestyret ønsker å legge til rette for.

Kommunestyret vedtok følgende Kommunal planstrategi 2017-2019 for Lurøy kommune på sitt møte 28. juni 2017:

Planstrategi 2017-2019 (PDF, 470 kB)

saksfremlegg (PDF, 42 kB)

Tilbakemelding