Vedtatte reguleringsplaner

Vedtatte planer er juridisk bindende for tiltak innenfor det geografiske området den dekker. De erstatter også tidligere arealplaner i det samme området. Planvedtakene blir også kunngjort ved annonse i Ranablad og ved brev til berørte parter. Kommunestyrets planvedtak kan påklages i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedtatte reguleringsplaner
Vedtatte reguleringsplaner
Plannavn plantype dato lenke til planregister
Hamnholmen nord detaljplan 27.06.2018 2017004
Naustholmen og Vika områdeplan 27.06.2018 2017001
Kvarøy havn detaljplan 28.06.2017 2016002
Kvina havn detaljplan 28.06.2017 2017003
Aldersund næringsområde detaljplan 29.06.2016 2016001
Sørmarka fritidsboligområde detaljplan 24.06.2015 2015001
Nordre Lovund områdeplan 17.09.2014 2011003
Salta industriområde detaljplan 18.06.2014 2014002
FV17 Liafjell-Olvikvatnet detaljplan 02.04.2014 2013005
Selnes havn og Varpen hytteområde detaljplan 11.12.2013 2012001
Sørmarka boligområde detaljplan 30.10.2013 201303
Hestholmen ved Onøy detaljplan 20.06.2012 2012002
Guravika hyttefelt, Lurøy eldre reguleringsplan 17.02.2010 2010001
Olvika Hytteområde, Aldersundet eldre reguleringsplan 25.02.2009 2009001
Reguleringsplan for Hamnholmvalen, Lovund eldre reguleringsplan 20.06.2012 2007001
Reguleringsplan Utsikten eldre reguleringsplan 19.09.2006 2006002
Varøysundet hytteområde eldre reguleringsplan 21.09.2005 2005004
Vardhågen boligområde eldre reguleringsplan 21.09.2005 2005003
Konsvik havn eldre reguleringsplan 22.06.2005 2005002
Onøy havn og industriområde eldre reguleringsplan 22.06.2005 2005001
Kvarøy fergeleie eldre reguleringsplan 18.06.2003 2003003
Stokksvik Hytteområde, Onøy eldre reguleringsplan 18.06.2003 2003002
Osan Industriområde, Lurøya eldre reguleringsplan 18.06.2003 2003006
Høydalen Hytteområde, Konsvik eldre reguleringsplan 18.06.2003 2003005
Lovund havn eldre reguleringsplan 03.04.2002 2002002
Røssøya hytte- og rorbufelt, Onøy eldre reguleringsplan 15.11.2001 2006003
Ytterodden hytteområde, Sila eldre reguleringsplan 26.06.2001 2001001
Aldersund havn eldre reguleringsplan 29.03.2000 2000001
Slenesvika havn eldre reguleringsplan 29.03.2000 2000002
Tonnes Havn eldre reguleringsplan 13.05.1998 1998002
Røytvik Hytteområde, Sila eldre reguleringsplan 29.10.1997 1997001
Kleiva Hytteområde, Aldersundet eldre reguleringsplan 02.12.1996 1996002
Lunderøya Hytteområde, Sleneset eldre reguleringsplan 15.05.1996
Breivika Hytteområde, Konsvik eldre reguleringsplan 12.05.1995 1995002
Moflag, Langneset, Sleneset eldre reguleringsplan 19.04.1995 1995001
Kleivvika Hytteområde, Aldersundet eldre reguleringsplan 12.12.1994 1994003
Aspdalen Hytteområde, Konsvik eldre reguleringsplan 15.11.1993 1993002
Buøy hytteområde, Onøy eldre reguleringsplan 15.06.1993 1994001
Grønneset/Kalvika hytteområde, Kvina eldre reguleringsplan 01.01.1993 1993001
Grønsvik hytteområde, Stokkvågen eldre reguleringsplan 01.01.1991 1991001
Sila Hytteområde eldre reguleringsplan 26.06.1989 1989001
Hestøy hytteområde, Onøy eldre reguleringsplan 22.04.1988 1988001
Vassvatnet hytteområde, Aldersundet eldre reguleringsplan 20.08.1981 1981001

 

 Se kommunens vedtatte planer på www.kommunekart.com