Vedtatte reguleringsplaner

Vedtatte planer er juridisk bindende for tiltak innenfor det geografiske området den dekker. De erstatter også tidligere arealplaner i det samme området. Planvedtakene blir også kunngjort ved annonse i Ranablad og ved brev til berørte parter. Kommunestyrets planvedtak kan påklages i samsvar med plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedtatte reguleringsplaner
Plannavn plantype dato status lenke til planregister
Detaljregulering Sørnesøy havn detaljplan 29.06.2022 gjeldende 2021002
Reguleringsendring Hamnholmvalen detaljplan 22.06.2022 gjeldende 2021003
Lakseslakteri Lovund detaljplan 29.09.2021 gjeldende 2021001
Reguleringsendring Aldersund næringsområde detaljplan 29.09.2021 gjeldende 2021004
Tonnes fergeleie detaljplan 16.12.2020 gjeldende 2019003
Endring reguleringsplan Varøysundet hytteområde detaljplan 26.06.2019 gjeldende 2019002
Reguleringsendring Selnes havn og Varpen hytteområde detaljplan 03.10.2018 gjeldende 2017005
Hamnholmen nord detaljplan 27.06.2018 gjeldende 2017004
Naustholmen og Vika områdeplan 27.06.2018 gjeldende 2017001
Kvarøy havn detaljplan 28.06.2017 gjeldende 2016002
Kvina havn detaljplan 28.06.2017 gjeldende 2017003
Aldersund næringsområde detaljplan 29.06.2016 gjeldende 2016001
Sørmarka fritidsboligområde detaljplan 24.06.2015 gjeldende 2015001
Nordre Lovund områdeplan 17.09.2014 gjeldende 2011003
Salta industriområde detaljplan 18.06.2014 gjeldende 2014002
FV17 Liafjell-Olvikvatnet detaljplan 02.04.2014 gjeldende 2013005
Selnes havn og Varpen hytteområde detaljplan 11.12.2013 gjeldende 2012001
Sørmarka boligområde detaljplan 30.10.2013 gjeldende 201303
Hestholmen ved Onøy detaljplan 20.06.2012 gjeldende 2012002
Guravika hyttefelt, Lurøy eldre reguleringsplan 17.02.2010 gjeldende 2010001
Olvika Hytteområde, Aldersundet eldre reguleringsplan 25.02.2009 gjeldende 2009001
Reguleringsplan for Hamnholmvalen, Lovund eldre reguleringsplan 20.06.2012 gjeldende 2007001
Reguleringsplan Utsikten eldre reguleringsplan 19.09.2006 gjeldende 2006002
Varøysundet hytteområde eldre reguleringsplan 21.09.2005 gjeldende 2005004
Vardhågen boligområde eldre reguleringsplan 21.09.2005 gjeldende 2005003
Konsvik havn eldre reguleringsplan 22.06.2005 gjeldende 2005002
Onøy havn og industriområde eldre reguleringsplan 22.06.2005 gjeldende 2005001
Kvarøy fergeleie eldre reguleringsplan 18.06.2003 gjeldende 2003003
Stokksvik Hytteområde, Onøy eldre reguleringsplan 18.06.2003 gjeldende 2003002
Osan Industriområde, Lurøya eldre reguleringsplan 18.06.2003 gjeldende 2003006
Høydalen Hytteområde, Konsvik eldre reguleringsplan 18.06.2003 gjeldende 2003005
Lovund havn eldre reguleringsplan 03.04.2002 opphevet 2002002
Røssøya hytte- og rorbufelt, Onøy eldre reguleringsplan 15.11.2001 gjeldende 2006003
Ytterodden hytteområde, Sila eldre reguleringsplan 26.06.2001 gjeldende 2001001
Aldersund havn eldre reguleringsplan 29.03.2000 gjeldende 2000001
Slenesvika havn eldre reguleringsplan 29.03.2000 gjeldende 2000002
Tonnes Havn eldre reguleringsplan 13.05.1998 gjeldende 1998002
Røytvik Hytteområde, Sila eldre reguleringsplan 29.10.1997 gjeldende 1997001
Kleiva Hytteområde, Aldersundet eldre reguleringsplan 02.12.1996 opphevet 1996002
Lunderøya Hytteområde, Sleneset eldre reguleringsplan 15.05.1996 gjeldende
Breivika Hytteområde, Konsvik eldre reguleringsplan 12.05.1995 gjeldende 1995002
Moflag, Langneset, Sleneset eldre reguleringsplan 19.04.1995 gjeldende 1995001
Kleivvika Hytteområde, Aldersundet eldre reguleringsplan 12.12.1994 gjeldende 1994003
Aspdalen Hytteområde, Konsvik eldre reguleringsplan 15.11.1993 gjeldende 1993002
Buøy hytteområde, Onøy eldre reguleringsplan 15.06.1993 gjeldende 1994001
Grønneset/Kalvika hytteområde, Kvina eldre reguleringsplan 01.01.1993 gjeldende 1993001
Grønsvik hytteområde, Stokkvågen eldre reguleringsplan 01.01.1991 opphevet 1991001
Sila Hytteområde eldre reguleringsplan 26.06.1989 gjeldende 1989001
Hestøy hytteområde, Onøy eldre reguleringsplan 22.04.1988 gjeldende 1988001
Vassvatnet hytteområde, Aldersundet eldre reguleringsplan 20.08.1981 gjeldende 1981001

 

 Se kommunens vedtatte planer på www.kommunekart.com