Ordfører har i dag 12. mai 20, sendt to brev til fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joakim Bentzen.

 

 Kommunen har fått installert utstyr i kommunestyresalen for å holde fjernmøter.

Bilde er fra siste formannskapsmøte, der ordfører og rådmann deltar på rådhuset mens de øvrige medlemmene deltar på pc hjemmefra.

Denne måte å avholde møter på fungerer fint, møtene blir like effektive som før, i tillegg spares det tid og reisekostnader.

Neste kommunestyre blir gjennomført på denne måte, det blir spennende å se hvordan det går, med langt flere deltagere.

En hel verden er i en krevende og uvant situasjon, så også Norge og Lurøy. Skoler og barnehager stenges, folk blir permittert, bedrifter stenger. Hvem kunne trodd at koronaviruset skulle få slike konsekvenser.

Etter at fylkestinget fattet sitt vedtak i Svolvær oktober 2017 (sak 143/17) om nytt samferdselskart for Nordland, har det vært «tøffe» utfordringer.
Nå er endringene gjeldende fra 1. mars ferdigbehandlet. Det har til tider sett svært utfordrende ut i forhold til de ulike forslag som har vært framsatt.

Lurøy kommune har gjennom forhandlinger med Nordland fylkeskommune arbeidet med å få på plass et best mulig seilingsmønster for Helgelandspendelen/Trænaruta.

Denne ruta anses som ferdig, men er ikke offentliggjort av Nordland fylkeskommune.

Siw Moxness, som representant for Gjensidigestiftelsen, fikk i kommunestyrets møte 12.12.18 mulighet til å dele ut midler til 3 lag og foreninger.

Ble tildelt Jim Lorentsen fra Sørnesøy.

Ordfører hadde den glede å dele ut 5 gullklokker til ansatte for 25 års tjeneste i kommunen.

Formannskapet forfattet i fellesskap følgende enstemmige vedtak i saken som ble sendt til Nordland fylkeskommune som svar på høringen:

 

- Vi er veldig fornøyd med at fylkeskommunen har imøtekommet dette behovet.
Dette er av stor betydning for innbyggere, næringsliv og kommunal drift, sier ordfører i Lurøy kommune Carl Einar Isachsen.