Et enstemmig kommunestyre vedtok i møte den 14.12.2022 i sak 92/22 å akseptere et bud fra Solværøyan Velforening v/ Viggo Klæbo.

Onsdag 25.01.2023 fant overtagelsens sted, i helsehuset på Sleneset.

I møte 9. januar 2023 ble Liv Laga-prisen for 2022 tildelt Ragnar Selnes.

 

Det er 13. året at prisen tildeles. Den består av et lokalt bilde med gravert skilt og et prisbeløp på kr. 10.000.

Ordfører Håkon Lund hadde invitert prismottakeren til lunsj på rådhuset 1. februar 2023.

Ordfører Håkon Lund hadde den glede å dele ut 2 gullklokker til ansatte for 25 års tjeneste i kommunen. Han hadde invitert mottakerne til lunsj på rådhuset 1. februar 2023, for å sette pris på deres innsats. 

De som mottok gullklokke var:

  • Marianne Østrem Aasvik
  • Marit Holand Lorentsen

Siden oppstart av målestasjonen ved Vassvatnet er det målt 285.000 mm nedbør, dvs 285 meter med vann. Det har ført til både fylkesrekorder og norgesrekorder i mengde nedbør.

8. november deltok ordfører Håkon Lund sammen med representanter fra Meteorologisk institutt på en liten makering ved Vassvatnet.

Så var årets TV aksjon 2022 tilbakelagt.

De siste årene har aksjonen vært av det digitale slaget, det har fungert fint i vår kommune.
I tillegg har det foregått arrangementer av ulike slag rundt i de forskjellige kretsene, som har samlet folk til en trivelig stund i en ellers travel hverdag. 

Skjærvik er i dag rådmann i Hattfjelldal kommune, en stilling han har hatt i om lag 10 år.  Før den tid var han ansatt som økonomisjef i samme kommune.

Ordføreren er godt fornøyd med å ha rekruttert en kandidat med slik bakgrunn, og med så lang og bred erfaring i kommunal sektor.
Stian Skjærvik begynner i stillingen som kommunedirektør i Lurøy 2. januar 2023.

Ordfører ser frem til et godt samarbeide med den nye kommunedirektøren, og ønsker Stian Skjærvik velkommen tilbake til Lurøy.

Tirsdag 13. september ble det arrangert en jobb og utdanningsmesse på Lovund i Lurøy.
Messen het Velg Havet og deltakere var 9. og 10. klassinger fra Vega i sør til Rødøy i Nord.

Ordfører Håkon Lund ønsket velkommen til åpningen og presenterte først litt fakta:

På Lovund er det bygd til 2 nye leiligheter, slik at totalt antall nå er 7 leiligheter.
Kjøkken er flyttet og tilpasset driften, stue er utvidet og totalrenovert.

Ordfører Håkon Lund ønsket velkommen til åpningen og presenterte først litt fakta:

Ved Sleneset omsorgssenter er det bygd til en ny avdeling med 4 nye beboerrom. Det er i avdelingen laget felles kjøkken og felles oppholdsareal. Nytt teknisk rom, boder og medisinrom.

Tilbygget har et brutto areal på 338 m2, totalt areal for bygget etter tilbygget er 1.550 m2.

Ordfører Håkon Lund ønsket velkommen til åpningen og presenterte først litt fakta:

Ved Lurøy omsorgssenter har vi bygd om «Fløy B» til 2 nye omsorgsleiligheter og 1 avlastningsrom. Dette omfatter totalt ca 120 m2.