100 år med nedbørmålinger i Vassvatnet

Siden oppstart av målestasjonen ved Vassvatnet er det målt 285.000 mm nedbør, dvs 285 meter med vann. Det har ført til både fylkesrekorder og norgesrekorder i mengde nedbør.

8. november deltok ordfører Håkon Lund sammen med representanter fra Meteorologisk institutt på en liten makering ved Vassvatnet.

Representanter fra MET var til stede ved markeringen der ordfører overrakte blomster og gave til Geir Vatne som er nåtidens tilsynsansvarlig.

Målingene i dag skjer på nøyaktig samme sted som for 100 år siden. Det er målinger kontinuerlig hvert tiende minutt av nedbør, snødybde, luftfuktighet og temperaturer i luft, bakke og under bakken.

Rekorder og mer historie om målestasjonen ved Vassvatnet finner du her. (PDF, 326 kB)