Siden oppstart av målestasjonen ved Vassvatnet er det målt 285.000 mm nedbør, dvs 285 meter med vann. Det har ført til både fylkesrekorder og norgesrekorder i mengde nedbør.

8. november deltok ordfører Håkon Lund sammen med representanter fra Meteorologisk institutt på en liten makering ved Vassvatnet.

Så var årets TV aksjon 2022 tilbakelagt.

De siste årene har aksjonen vært av det digitale slaget, det har fungert fint i vår kommune.
I tillegg har det foregått arrangementer av ulike slag rundt i de forskjellige kretsene, som har samlet folk til en trivelig stund i en ellers travel hverdag. 

Skjærvik er i dag rådmann i Hattfjelldal kommune, en stilling han har hatt i om lag 10 år.  Før den tid var han ansatt som økonomisjef i samme kommune.

Ordføreren er godt fornøyd med å ha rekruttert en kandidat med slik bakgrunn, og med så lang og bred erfaring i kommunal sektor.
Stian Skjærvik begynner i stillingen som kommunedirektør i Lurøy 2. januar 2023.

Ordfører ser frem til et godt samarbeide med den nye kommunedirektøren, og ønsker Stian Skjærvik velkommen tilbake til Lurøy.

Tirsdag 13. september ble det arrangert en jobb og utdanningsmesse på Lovund i Lurøy.
Messen het Velg Havet og deltakere var 9. og 10. klassinger fra Vega i sør til Rødøy i Nord.

Ordfører Håkon Lund ønsket velkommen til åpningen og presenterte først litt fakta:

På Lovund er det bygd til 2 nye leiligheter, slik at totalt antall nå er 7 leiligheter.
Kjøkken er flyttet og tilpasset driften, stue er utvidet og totalrenovert.

Ordfører Håkon Lund ønsket velkommen til åpningen og presenterte først litt fakta:

Ved Sleneset omsorgssenter er det bygd til en ny avdeling med 4 nye beboerrom. Det er i avdelingen laget felles kjøkken og felles oppholdsareal. Nytt teknisk rom, boder og medisinrom.

Tilbygget har et brutto areal på 338 m2, totalt areal for bygget etter tilbygget er 1.550 m2.

Ordfører Håkon Lund ønsket velkommen til åpningen og presenterte først litt fakta:

Ved Lurøy omsorgssenter har vi bygd om «Fløy B» til 2 nye omsorgsleiligheter og 1 avlastningsrom. Dette omfatter totalt ca 120 m2.

Ordfører Håkon Lund ønsket velkommen til åpningen og presenterte først litt fakta:

Bygget er et bofellsskap for Miljøterapitjenesten med nybygg av 6 leiligheter og fellesareal for beboere og ansatte.

Ordfører Håkon Lund ønsket velkommen til åpningen og presenterte først litt fakta:

Ved Aldersund omsorgssenter så er det bygd til 2 nye omsorgsleiligheter. Bygget er brannsprinklet og brannalarmanlegget er oppgradert og tilknytt 110-sentralen

Ordfører Håkon Lund ønsket velkommen til åpningen og presenterte først litt fakta:

Ved Konsvik omsorgssenter er det bygd til en ny avdeling md 4 nye beboerrom. Det er i avdelingen laget felles kjøkken og felles oppholdsareal. Nytt tekniskrom, boder og medisinrom. Tilbygget har et brutto areal på 325 m2, totalt areal for bygget etter tilbygging er 1130 m2. Det er også oppført en utbod.