Ordfører Håkon Lund ønsket velkommen til åpningen og presenterte først litt fakta:

Bygget er et bofellsskap for Miljøterapitjenesten med nybygg av 6 leiligheter og fellesareal for beboere og ansatte.

Ordfører Håkon Lund ønsket velkommen til åpningen og presenterte først litt fakta:

Ved Aldersund omsorgssenter så er det bygd til 2 nye omsorgsleiligheter. Bygget er brannsprinklet og brannalarmanlegget er oppgradert og tilknytt 110-sentralen

Ordfører Håkon Lund ønsket velkommen til åpningen og presenterte først litt fakta:

Ved Konsvik omsorgssenter er det bygd til en ny avdeling md 4 nye beboerrom. Det er i avdelingen laget felles kjøkken og felles oppholdsareal. Nytt tekniskrom, boder og medisinrom. Tilbygget har et brutto areal på 325 m2, totalt areal for bygget etter tilbygging er 1130 m2. Det er også oppført en utbod.

Tirsdag 22. juni besøkte ordføreren Aldersund oppvekstsenter. Bakgrunnen var at 2-4 klasse hadde sendt brev til ordføreren. 

Elevene ønsket svar på mange forskjellige saker og ting og ordføreren prøvde å besvare etter beste evne.  

Da er en ny ordførerrunde gjennomført som planlagt.

Litt varierende oppmøte i de forskjellige kretsene, fra noen få til 15-20 stk.
 

I fjor besluttet formannskapet at det skulle deles ut gaver fra Lurøy kommune til nyfødte Lurøyfjæringer.

Ordningen skulle starte fra 2022, og ordfører fikk i oppdrag å finne en passende gave, med kommunens logo påtrykt.

I fjor besluttet formannskapet at det skulle deles ut gaver fra Lurøy kommune til nyfødte Lurøyfjæringer.

Ordningen skulle starte fra 2022, og ordfører fikk i oppdrag å finne en passende gave, med kommunens logo påtrykt.

Kommunestyret i Lurøy bevilget kr 500.000.- kroner til det humanitære arbeide til de som er rammet av krigen i Ukraina. Ordfører var gitt fullmakt til vurdere hvilken organisasjon midlene skulle gå til.

Nå er midlene overført til Flyktninghjelpen - en organisasjonen som har lang erfaring med å hjelpe folk i nød.

 

Han kan treffes til en hyggelig og uformell prat på disse stedene:  

Komiteen besøkte Lurøy kommune fra 15. til 16. mars 2022 og ankom Lovund i Lurøy på tirsdags kveld.

Ordfører Håkon Lund ønsket velkommen, og informerte kort om Lurøy før han spanderte middag på reisefølget.