Ordfører Håkon Lund hadde den glede å dele ut 3 gullklokker til ansatte for 25 års tjeneste i kommunen.

De som mottok gullklokke var:

  • Gunn Tove Stensland
  • Elin Nystad
  • Trond Even Jørgensen

 

Mandag 16.11.20 orienterte de formannskapet i Lurøy.

Gruppens fremlegg ble tatt opp, og kan sees på kommune-tv.

 

Takk til alle som har bidratt til et rekordresultat for Lurøy i årets tv aksjon, "Et hav av muligheter".

Her representert med tegningen som 1.-2. klasse ved Onøy/Lurøy oppvekstsenter har laget.

13. og 14. oktober 2020 deltok medlemmer i kommunestyre og kontrollutvalg samt leder i næringsutvalget på folkevalgtopplæring. Også rådmannens ledergruppe deltok første dag.

Opplæringen ble avholdt på Oscarbrygga, Tonnes og skulle egentlig vært avviklet på nyåret etter at kommunestyret var valgt høsten 2019. Pga koronapandemien måtte den flyttes til oktober.

Mandatet til gruppen er å se på all samferdsel i vårt område, med utgangspunkt i de høringer/innspill som er kommet, og vedtak som er gjort på dette saksområdet.

Det legges til grunn at samferdselen i området ses i sammenheng, og at det foreslås rutetabeller for de aktuelle rutene.

Basisen må være fergeruter som tilfredsstiller næringslivets transportbehov, intern pendling og øvrige reisende.

Torsdag 08.10. gjennomførte ordfører møte med fylkesråden for transport og infrastruktur Bent Joakim Bentzen og fylkesdirektør for transport og infrastruktur Odd Inge Bardal.

Møte ble avholdt som fjernmøte.

 Ordfører har i dag 12. mai 20, sendt to brev til fylkesråd for transport og infrastruktur, Bent-Joakim Bentzen.

 

 Kommunen har fått installert utstyr i kommunestyresalen for å holde fjernmøter.

Bilde er fra siste formannskapsmøte, der ordfører og rådmann deltar på rådhuset mens de øvrige medlemmene deltar på pc hjemmefra.

Denne måte å avholde møter på fungerer fint, møtene blir like effektive som før, i tillegg spares det tid og reisekostnader.

Neste kommunestyre blir gjennomført på denne måte, det blir spennende å se hvordan det går, med langt flere deltagere.

En hel verden er i en krevende og uvant situasjon, så også Norge og Lurøy. Skoler og barnehager stenges, folk blir permittert, bedrifter stenger. Hvem kunne trodd at koronaviruset skulle få slike konsekvenser.

Etter at fylkestinget fattet sitt vedtak i Svolvær oktober 2017 (sak 143/17) om nytt samferdselskart for Nordland, har det vært «tøffe» utfordringer.
Nå er endringene gjeldende fra 1. mars ferdigbehandlet. Det har til tider sett svært utfordrende ut i forhold til de ulike forslag som har vært framsatt.