23. februar fikk jeg den glede å vie Jaqueline og Martin på mitt kontor på rådhuset.

Samferdselsråd, næringsråd og samferdselssjef kommer da for å møte Lurøy kommunes utvidede kommunikasjonsnemnd.

Dette møtet vil bli streamet og kan ses på kommunetv.

Vedtak for ny ferje og hurtigbåtstruktur ble fattet av fylkestinget 13 oktober.

Vedtaket innebærer en særlig svekkelse av internkommunikasjon i Lurøy hvor en vanskelig ser for seg mulighet for arbeidspendling som i dag utføres av ms Nesøy.

Fergekapasiteten taes ned i Lurøy/Træna ved at en 50 bils ferge taes ut. Nordlandsekspressen flyttes fra Onøy til Stokkvågen uten forutgående høring.

Vi fikk i det vedtaket vite hvilke båtruter som skal videreføres og hvilke som planlegges lagt ned.

  • Bygderuta vår betjent av Nesøy legges ned.
  • Fergesambandet mellom Stokkvågen-Onøy-Sleneset-Lovund-Husøy og Selvær skal betjenes av 2 ferger i stedet for dagens 3.
  • Hurtigbåt Trænaruta videreføres omlag som i dag.
  • Nex Sandnessjøen-Bodø videreføres, men flyttes fra Onøy til Stokkvågen og går derfra videre innom Kvarøy og Tonnes.

Fylkesrådets innstilling til Fylkestinget ble presentert i en pressekonferanse i Sandnessjøen fredag 15 september.

Ordlyden er fint formulert likeså intensjon og formål.

Lurøy kommunestyre har valgt en arbeidsgruppe bestående av to politikere og oppvekstsjef for å finne mulige forbedringer og innsparinger i hvordan Lurøy kommune drifter sine skoler. Formannskapet er valgt til å være styringsgruppe for arbeidsgruppa. Formannskap og kommunestyre får jevnlig tilbakemelding fra gruppas arbeid som fram til nå har gitt opplysninger om skolens drift og tilstand. 

Etter en drøy måned med nye flyruter til og fra Mo i Rana og Sandnessjøen har jeg ennå ikke funnet det mulig eller hensiktsmessig å benytte disse.

Bustneslia er i dag den største «flaskehalsen» for transport fra kysten og inn mot E6 på Helgeland.

Statens vegvesen har nylig sluttført sin utredning for tiltak langs fylkesveg 439 ved Kvinura. Det er konkludert med at det skal foretas masseutskifting i veg.