Åpning av biblioteket på Lovund

Den 16.02. var det åpning av biblioteket på Lovund, med tale fra ordføreren, saft, kaffe og kake. 

Det var veldig hyggelig å endelig få truffet dere på Lovund og få folk inn i det nye bygget. Forhåpentligvis vil det være mange som trives på biblioteket og bruker det aktivt framover. Biblioteket på Lovund har samarbeid med de andre bibliotekene i kommunen, med mål om best mulig bibliotektilbud. Her klippes snora, innendørs på grunn av vind Unn Davidsen  

Utdrag fra ordførerens tale for anledningen:
I oktober 2019 vedtok Lurøy formannskap at det skulle etableres et bibliotek på Lovund. Bakgrunnen var at det tidligere biblioteket inne på skolen måtte tas i bruk til skolelokaler. Det ble vurdert flere løsninger, å bygge, eller å leie lokaler.

To måneder etter ble det vedtatt at kommunen skulle gå videre med bygging ved skolen. Det ble sendt ut anbud på et modulbygg, uten at det lyktes å få inn pris og løsning som kommunen ønsket. Løsningen ble at kommunen selv tegnet og prosjekterte et bygg. Et bygg som er inspirert av flerbrukshallen, og som skal ha behov for lite utvendig vedlikehold. Bygget inneholder bibliotekrom, kontor, et lite magasin, og toalett. 

Byggingen startet opp sommeren 2020, og ble i hovedsak utført av kommunens vedlikeholdspersonell, samt innleie av lokale bedrifter. 

Bygget ble ferdigstilt våren 2021. Det er et kompakt og effektivt bygg på 50 m², tett knytt opp mot Lovund skole, samtidig som det er fristilt. I detaljer så er det tatt inn kommunens nye profil i dekoren, blant annet langs vegger og på inngangsdøra. 

Total kostnad for bygget ble omlag 800 000 kroner.

Jeg vil benytte anledningen til å takke for at dere har utvist stor tålmodighet i forhold til denne åpningen, som av ulike årsaker er blitt utsatt, men nå er dagen kommet. 

Selv om biblioteket ikke ligger inne på skolen mer, så håper jeg på et godt samarbeid mellom skole, barnehage og bibliotek. 

Så ønsker jeg dere lykke til med nytt bibliotek, ta det i bruk alle sammen, både liten og stor.

Gratulerer!

Fra ordførerens tale Unn Davidsen