Arbeidsgruppen for samferdsel har lagt fram sitt arbeide

Mandag 16.11.20 orienterte de formannskapet i Lurøy.

Gruppens fremlegg ble tatt opp, og kan sees på kommune-tv.

Arbeidsgruppas ruteforslag:

Arbeidsgruppas presentasjon (PDF, 842 kB)

Nå er forslagene fra arbeidsgruppen sendt ut på høring til lokalutvalgene, som kan komme med sine innspill innen 02.12.20. Deretter blir saken behandlet i formannskapet den 11.12.20, og deretter videresendt til fylket.

Gruppen har bestått av:

  • Iren Beate Teigen Leder
  • Per Asle Pedersen
  • Asle T. Lyngøy
  • Torgeir Nordås
  • Carl Einar Isachen

Ordføreren takker alle i for innsatsen.

Tilbakemelding