Et enstemmig kommunestyre i Lurøy har i dag ansatt rådmann Stian Skjærvik som ny kommunedirektør i Lurøy kommune

Stian Skjærvik

Skjærvik er i dag rådmann i Hattfjelldal kommune, en stilling han har hatt i om lag 10 år.  Før den tid var han ansatt som økonomisjef i samme kommune.

Ordføreren er godt fornøyd med å ha rekruttert en kandidat med slik bakgrunn, og med så lang og bred erfaring i kommunal sektor.
Stian Skjærvik begynner i stillingen som kommunedirektør i Lurøy 2. januar 2023.

Ordfører ser frem til et godt samarbeide med den nye kommunedirektøren, og ønsker Stian Skjærvik velkommen tilbake til Lurøy.