Lurøys bidrag til Ukraina

Kommunestyret i Lurøy bevilget kr 500.000.- kroner til det humanitære arbeide til de som er rammet av krigen i Ukraina. Ordfører var gitt fullmakt til vurdere hvilken organisasjon midlene skulle gå til.

Nå er midlene overført til Flyktninghjelpen - en organisasjonen som har lang erfaring med å hjelpe folk i nød.

Flyktninghjelpen sa etter å ha mottatt donasjonen:

"Dette var er utrolig generøs donasjon som vi setter enorm pris på og som kommer meget godt med i den utfordrende situasjonen som råder akkurat nå.

Det varmer virkelig at det finnes kommuner som dere.

Pengene vil øremerkes Ukraina.

Takk til deg og kommunestyret i Lurøy."

 

 

 

Lurøy kommune fikk ytterligere en takk fra Flyktninghjelpen datert 9. mai:

Takk fra Flyktninghjelpen (PDF, 68 kB)