Møte med fylkesråd for samferdsel

Torsdag 08.10. gjennomførte ordfører møte med fylkesråden for transport og infrastruktur Bent Joakim Bentzen og fylkesdirektør for transport og infrastruktur Odd Inge Bardal.

Møte ble avholdt som fjernmøte.

I møtet ble det avklart at samtlige ruter i vårt område blir videreført som i dag, frem til 01.02.21.

Fylkeskommunen ber Lurøy kommune utarbeide forslag/komme med innspill til ruteforslag for sitt område. Disse forslagene ønskes ferdigstilt i løpet av desember i år.

Tanken er at forslagene våre skal sys sammen med forslag fra andre kommuner, denne oppgaven ønsker fylkeskommunen selv å gjøre.

Deretter skal ruteforslagene ut på en høringsrunde, før endelig beslutning og iverksetting.

Ordfører tar sikte på å oppnevne en geografisk sammensatt arbeidsgruppe til dette viktige arbeidet.