Offisiell åpning av Aldersund omsorgssenter 29.08.22, etter utbygging og ombygging

Ordfører Håkon Lund ønsket velkommen til åpningen og presenterte først litt fakta:

Ved Aldersund omsorgssenter så er det bygd til 2 nye omsorgsleiligheter. Bygget er brannsprinklet og brannalarmanlegget er oppgradert og tilknytt 110-sentralen

Han fortsatte videre med flere fakta:

Uteområdet er under opparbeidelse. Det blir gangvei rundt bygget, flere områder for sitteplasser, bålplass, blomster og busker. Busker og planter vil bli satt ned til våren.

Bygget tilrettelegges for velferdsteknologi.

Arkitekt har vært Tanken Arkitektur as. Totalentreprenør har vært BG-entreprenør AS. Underentreprenører har blant annet vært VM Rana, Elektro Mo, Nilsson, Ventinor og Nordland Lås og sikkerhet

Arbeidet startet opp juni 2019 og bygget ble overtatt august 2020.

Totalkostnad på ca 15,5 mill kroner

På vegne av Lurøy kommune, overrakte ordfører blomster og en vase med kommunens logo til omsorgssenteret, representert ved leder Kristin Bjarke. Han takket alle ansatte som hadde vist stor tålmodighet under byggeprosessen og ønsket lykke til med videre drift av omsorgssenteret.

Til slutt klippet han snoren, erklærte Aldersund omsorgssenter for åpnet og ønsket alle velkommen inn til omvisning, kaffe og kaker.